Поли Болканс“ ООД е качествена компания, предоставяща широка гама от различни висококачествени ПВЦ гранули. Производител в съответствие с международните стандарти за качество, силна мотивираност от към идеята да се създадат шедьоври в конкретни области. Поли Болканс тенденциозно работи в областта на иновациите, за да се произвеждат все по-ефективни и конкурентоспособни продукти. За тази цел, дружеството разполага с кът за научноизследователска и развойна дейност, оборудван с инструменти, където се проектират нови продукти и включват в тестовете, на нови пилотни инсталации. Крайната цел е да се разработят нови решения, които отговарят на специфичните нужди на клиентите. Успехът Ви започва с нашето качество. Високо поставена, водеща цел е да се намерят нуждите на клиента и да се създадат нови възможности за техния бизнес.
back to home