къде сме Поли Болканс“ ООД се намира в местност „Тировете“ № 6 А, село Оризари, 4214, общ. Родопи, обл. Пловдив
България ИН по ДДС BG203240725
back to home