Какво правим

Поли Болканс тенденциозно работи в областта на иновациите, за да се произвеждат все по-ефективни и конкурентоспособни продукти. За тази цел, дружеството разполага с кът за научноизследователска и развойна дейност, оборудван с инструменти, където се проектират нови продукти и включват в тестовете, на нови пилотни инсталации. Крайната цел е да се разработят нови решения, които отговарят на специфичните нужди на клиентите

back to home