Високото и постоянно качество на продуктите, силен технически ноу-хау, една чудесна продукция с отличителна гъвкавост в  дистрибуцията са от основните ни силни страни. Фабриката на Поли Болканс ООД разполага с най-съвременна техника и висок капацитет за съхранение на суровини, оборудвана с автоматични линии за производство, които следователно могат да предложат широка гама от продукти на пазара за много кратко време. .

 

back to home
your success begins with our quality